Select Page

Vsako leto 16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti.

Generalna konferenca UNESCO je pred 25. leti sprejela svečano listino Deklaracijo o načelih strpnosti.  V njej je strpnost opisana kot odgovornost, ki podpira človekove pravice.

Strpnost ne smemo enačiti s popustljivostjo, prijaznostjo ali prizanesljivostjo. V SSKJ je strpnost definirana kot »dejstvo, da se dopušča o določeni stvari drugačno, nasprotno mnenje«. Strpnost je torej odnos vsakega posameznika do drugega, v katerem se trudimo, da bi se vsak počutil sprejetega in svobodnega pri izražanju svojega mnenja.

Za to, kakšen bo naš odnos do drugega, se odločimo sami.

Naša odločitev vpliva na nas in na druge, zato se, posebej v današnjem času, odločimo za odnos, v katerem se bomo vsi počutili sprejete in svobodne.

Učenci, vabljeni v spletno učilnico DSP, kjer najdete nekaj namigov, ki vam bodo pomagali razumeti kaj pomeni biti strpen.