Select Page

4. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

MATEMATIKA

4. RAZRED, MATEMATIKA, 6. 4. 2020

4. razred, matematika, 8. 4. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, slovenščina, 7. 4. 2020

4. razred, slovenščina, 9. 4. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred, NIT, 7. 4. 2020

4. razred, NIT, 9. 4. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4 – 7. 4. 2020

anglescina 4 – 8. 4. 2020

GLASBENA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

4. RAZRED, LUM, 6. 4. 2020

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

DRUŽBA

4. razred, družba, 7. 4. 2020

DODATNI/DOPOLNILNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456 7.4.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

nšp4

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 4. teden

RAP – ŠPORT

4.teden

RAP – VRTNI PALČKI

Velikonočno gnezdo

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje od 6.4 do 10.4.2010

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ 4. teden Lara Puhan

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Pravljica o Koronavirusu

Pravljica o Koronavirusu na avtobusu