Select Page

4. razred_5. teden

NARAVOSLOVNI DAN – SOBOTA, 18. 4. 2020

Očiščevalna akcija

MATEMATIKA

4. razred, matematika, 15. 4. 2020

4. razred matematika, 17. 4. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, slovenščina, 14. 4. 2020

4. razred, slovenščina, 16. 4. 2020

4. razred, slovenščina, 17. 4. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred, naravoslovje in tehnika, 14. 4. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4 – 14. 4. 2020

anglescina 4 – 15. 4. 2020

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 4. razred – 5. teden – torek

LIKOVNA UMETNOST

ŠPORT

5. ŠPORT Atletika TEKI

DRUŽBA

4. razred, družba, 14. 4. 2020

4. razred, družba, 17. 4. 2020

DODATNI/DOPOLNILNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456-5.teden

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 5. teden

RAP – ŠPORT

5.teden

RAP – VRTNI PALČKI

Spomladanske gredice

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4 – četrtek

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_5. teden Lara Puhan

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Pravljica o otroškem igrišču

Pravljica o delu od doma

Digitalna knjiga o koronavirusu

Digitalna knjiga o koronavirusu

RAZREDNI PANO

2. razredni pano 4. razreda

3. razredni pano 4. razreda – velikonočni zajčki

4. razredni pano 4. razreda – voščilnice

5. razredni pano 4. razreda ND VELIKONOČNE DELAVNICE