Select Page

4. razred_8. teden

MATEMATIKA

4. razred, matematika, 11. 5. rešitve

4. razred, matematika, 11. 5. 2020

4. razred, matematika, 13. 5. 2020

4. razred, matematika, rešitve pisnega deljenja z ostankom, 14. 5. 2020

4. razred, matematika, 15. 5. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, SLJ, 12. 5. 2020

4. razred, SLJ, 14. 5. 2020

4. razred, slovenščina, 15. 5. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred, NIT, 12. 5. 2020

4. razred, NIT, 14. 5. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4 – 12. in 13. 5. 2020

anglescina 4 – ocenjevanje (12. 5. 2020, 9-13)

anglescina 4 – ocenjevanje (12. 5. 2020, 16-20)

anglescina 4 – ocenjevanje (13. 5. 2020, 9-13)

anglescina 4 – ocenjevanje (13. 5. 2020, 16-20)

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 4. razred – 8. teden

LIKOVNA UMETNOST

4. razred, LUM, 11. 5 2020

ŠPORT

8. ŠPORT Pohodništvo

DRUŽBA

4. razred, družba, 12. 5. 2020

4. razred, družba, 15. 5. 2020

DODATNI/DOPOLNILNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

4.NIP

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 8. teden

RAP – ŠPORT

8.teden

RAP – VRTNI PALČKI

NAGRADNA IGRA – Prepoznaj rastlino 2

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP – Hrana in prehranjevanje 8. teden (11.5 – 15.5.)

POPESTRIMO ŠOLO

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Zakaj pravljice

Pri pravljicah je vse mogoče

Kako si lahko pomagamo pri risanju – Spletne strani