Select Page

5. razred_3. teden

SLOVENŠČINA

SLJ, 31. 3. 2020

SLJ, 1. 4. 2020

SLJ, 2. 4. 2020

SLJ, 3. 4. 2020

MATEMATIKA

MAT, 31. 3. 2020

MAT, 1. 4. 2020

MAT, 3. 4. 2020

DRUŽBA

DRU, 30. 3. 2020

DRU, 1. 4. 2020

DRU, 2. 4. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT, 30. 3. 2020

NIT, 1. 4. 2020

ŠPORT

3. ŠPORT Vadba za športni karton

GOSPODINJSTVO

5. razred, gospodinjstvo, 2. 4. 2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456 31.3.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

nšp56

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 5

GLASBENA UMETNOST

GUM, 2. 4. 2020

GUM, 3. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

LUM, 31. 3. 2020

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ 3. teden Lara Puhan

DOPOLNILNI  DODATNI POUK

DOPOLNILNI POUK, 1. 4. 2020

RAP-ŠPORT

3. teden

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

RAP- VRTNI PALČKI

Zasadi velikonočno dekoracijo

MARUŠIN VELIKONOČNI VRTIČEK

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 3. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

POSTAL BOM KOLESAR

5. RAZRED, RAP, POSTAL BOM KOLESAR

5. razred RAP Postal bom kolesar

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

2.4.2020 – POSLANICA 2020

BEREMO SKUPAJ

Beremo skupaj