Select Page

5. razred

SLOVENŠČINA

SLJ – 101

SLJ

SLJ – 20. 3. 2020

SLJ – 24. 3. 2020

SLJ, 25. 3. 2020

SLJ, 26. 3. 2020

SLJ, 27. 3. 2020

SLJ, 31. 3. 2020

MATEMATIKA

MAT – 87, 88

MAT – 20. 3. 2020

MAT, 24. 3. 2020

MAT, 25. 3. 2020

MAT, 27. 3. 2020

MAT, 31. 3. 2020

DRUŽBA

DRU – 70

DRU

DRU, 23. 3. 2020

DRU, 25. 3. 2020

DRU, 26. 3. 2020

DRU, 30. 3. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT – 69

NIT, 23. 3. 2020

NIT, 25. 3. 2020

NIT, 30. 3. 2020

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

GOSPODINJSTVO

5. razred, gospodinjstvo, 19.3. 2020

5. razred, gospodinjstvo, 26. 3. 2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456

nit456 27.3.2020

nit456 31.3.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 5

GLASBENA UMETNOST

GUM

GUM- 20. 3. 2020

GUM, 26. 3. 2020

GUM, 27. 3. 2020

LIKOVNA UMETNOST

LUM – 24. 3. 2020

LUM, 31. 3. 2020

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ Lara Puhan

POŠ_ 2. teden Lara Puhan

DOPOLNILNI  DODATNI POUK

Doplolnili pouk – 17

Dodatni pouk -MAT, 25. 3. 2020

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

RAP- VRTNI PALČKI

Vrtni palčki – velikonočni vrtiček

Trije vrtni palčki – utrinek

Velikonočna košarica

VELIKONOČNA DEKORACIJA

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

PEVSKI ZBOR

Izlet – besedilo (1)

Izštevanka – besedilo

Otroški pevski zbor 3., 4. in 5. razred

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 2. teden

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 3. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

POSTAL BOM KOLESAR

5. RAZRED, RAP, POSTAL BOM KOLESAR

5. razred RAP Postal bom kolesar

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

BEREMO SKUPAJ

Beremo skupaj