Select Page

5. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

SLOVENŠČINA

SLJ, 7. 4. 2020

SLJ, 8. 4. 2020

SLJ, 9. 4. 2020

MATEMATIKA

MAT, 7. 4. 2020

MAT, 8. 4. 2020

DRUŽBA

DRU, 6. 4. 2020

DRU, 8. 4. 2020

DRU, 9. 4. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT, 6. 4. 2020

NIT, 8. 4. 2020

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

GOSPODINJSTVO

5. razred, gospodinjstvo, 9. 4. 2020

ANGLEŠČINA

GLASBENA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

LUM, 7. 4. 2020

DOPOLNILNI  DODATNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456 7.4.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

nšp56

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ 4. teden Lara Puhan

POSTAL BOM KOLESAR

5. RAZRED, SPLETNA UČILNICA KOLESAR, 9. 4. 2020

RAP-ŠPORT

4.teden

RAP- VRTNI PALČKI

Velikonočno gnezdo

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje od 6.4 do 10.4.2010

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 4. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Pravljica o Koronavirusu

Pravljica o Koronavirusu na avtobusu