Select Page

6. razred

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST 6-9 razred

Delo_doma_Kiparstvo_VP_6r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 6. razred

GLASBENA UMETNOST 6. razred – 2. in 3. teden

GEOGRAFIJA, ZGODOVINA

GEO 6.

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

GOSPODINJSTVO

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

SLOVENŠČINA

SLJ 6

SLJ 6 (19. 3. 2020)

SLJ 6 (petek, 20. 3. 2020)

SLJ 6 (23. 3. 2020 in 24. 3. 2020)

SLJ 6 (25. 3. 2020)

SLJ 6 (26. 3. 2020)

SLJ 6 (27. 3. 2020)

DOD-DOP SLJ 6

SLJ 6, 7, 8, 9 ISP (26. 3. 2020)

SLJ 6 (30. 3. 2020)

SLJ 6 (31. 3. 2020–3. 4. 2020)

ANGLEŠČINA

anglescina 6. razred

anglescina 6. razred – 23. 3. 2020

MATEMATIKA

MATEMATIKA6- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat6 16.3.2020

mat6 17.3.2020

mat6 18.3.2020

mat6 20.3.2020

mat6 23.3.2020

mat6 24.3.2020

mat6 25.3.2020

mat6 27.3.2020

mat6 30.3.2020

mat6 31.3.2020

Dodatni pouk: DOD – mat

DOD – mat 23.3.2020

DOD – mat 27.3.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

1. NALOGA TIT 6r

2. Naloga TIT 6.r

Produkt dela na daljavo

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456

nit456 24.3.2020

nit456 31.3.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ Lara Puhan

POŠ_ 2. teden Lara Puhan

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Pesem za dober dan – besedilo

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor – 2. teden

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA