Select Page

6. razred_11. teden

VARNO NA SPLETU

Preventiva za OŠ

LIKOVNA UMETNOST

Ocena_VP (1)

GLASBENA UMETNOST

GEOGRAFIJA, ZGODOVINA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

GOSPODINJSTVO

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

RAP-ŠPORT

ŠPORT

SLOVENŠČINA

SLJ 6 (1. 6. in 2. 6. 2020)

ANGLEŠČINA

anglescina 6

MATEMATIKA

mat6 1.6. in 2.6.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Mladinski pevski zbor – 11. teden

POPESTRIMO ŠOLO

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA