Select Page

6. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 6. razred – 4. teden

GEOGRAFIJA, ZGODOVINA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

GOSPODINJSTVO

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

RAP-ŠPORT

4.teden

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

SLOVENŠČINA

SLJ 6 (6. 4.-10. 4. 2020)

ANGLEŠČINA

anglescina 6

MATEMATIKA

MATEMATIKA6- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat6 6.4.2020

mat6 7.4.2020

mat6 8.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

4. naloga TIT 6r

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456 7.4.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

nšp56

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje od 6.4 do 10.4.2010

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Mladinski pevski zbor – 4. teden

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ 4. teden Lara Puhan

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA