Select Page

6. razred_5. teden

NARAVOSLOVNI DAN – SOBOTA, 18. 4. 2020

Očiščevalna akcija

TEHNIŠKI DAN – ČETRTEK, 16. 4. 2020

Podnebne spremembe – Uvodna predstavitev za učence

Delovni list učencev 6. in 7. razredov

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 6. razred – 5. teden

GEOGRAFIJA, ZGODOVINA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

GOSPODINJSTVO

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

RAP-ŠPORT

5.teden

ŠPORT

5. ŠPORT Atletika TEKI

SLOVENŠČINA

SLJ 6 (14. 4.–17. 4. 2020)

ANGLEŠČINA

anglescina 6

MATEMATIKA

MATEMATIKA6- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat6 14.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

4. naloga TIT 6r

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456-5.teden

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4 – četrtek

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Mladinski pevski zbor – 5. teden

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_5. teden Lara Puhan

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Digitalna knjiga o koronavirusu

Digitalna knjiga o koronavirusu