Select Page

7. razred_3. teden

LIKOVNA UMETNOST

Delo_doma_Kiparstvo_VP_7r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 3. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

3. ŠPORT Vadba za športni karton

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

MATEMATIKA7- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat7 30.3.2020

mat7 31.3.-3.4.2020

mat7 3.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

3. TEDEN TIT 7r PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN PROUČEVANJE KOLESA

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEM – Rešitve 30.3.2020

NEM – Übungen 30.3.2020

NEM – Rešitve 2 – 3.4.2020

NEM – Rešitve 1 – 3.4.2020

ŠPORT ZA SPROSTITEV

šsp

IZBIRNI PREDMET LES

1. naloga -izbirni predmet les 7.r

RAZREDNA URA

RU7 1.4.2020

RAP-ŠPORT

3. teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

2.4.2020 – POSLANICA 2020