Select Page

7. razred

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST 6-9 razred

Delo_doma_Kiparstvo_VP_7r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 2. teden

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 3. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

ZGO 7.

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

slovenscina 7. razred

slovenscina 7. razred (1)

slovenscina 7. razred 23. 3. 2020

SLJ 6, 7, 8, 9 ISP (26. 3. 2020)

MATEMATIKA

MATEMATIKA7- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat7 16.3.2020

mat7 18.3.2020

mat7 19.3.2020

mat7 20.3.2020

mat7 23.3.2020

mat7 25.3.2020

mat7 26.3.2020

mat7 27.3.2020

mat7 30.3.2020

mat7 31.3.-3.4.2020

Dodatni pouk: DOD – mat

DOD – mat 23.3.2020

DOD – mat 27.3.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT 7r -ZAPOREDNA IN VZPOREDNA VEZAVA STIKAL VEZJE

7.r Naloga 2. Smer in hitrost vrtenja motorja

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEM – UČENJE NA DALJAVO 16.3.2020

NAVODILO ZA DELO PRI POUKU NEMŠČINE V 7.r

NEM – Rešitve 30.3.2020

NEM – Übungen 30.3.2020

IZBIRNI PREDMET LES

1. naloga -izbirni predmet les 7.r

RAZREDNA URA

RU7 23.3.2020

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Pesem za dober dan – besedilo

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor – 2. teden

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA