Select Page

7. razred_11. teden

VARNO NA SPLETU

Preventiva za OŠ

LIKOVNA UMETNOST

Ocena_VP (1)

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 11. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

slovenscina 7

MATEMATIKA

mat7 1.6. in 2.6.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠSP 7.r

IZBIRNI PREDMET LES

RAZREDNA URA

RAP-ŠPORT

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

MPZ

Mladinski pevski zbor – 11. teden

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA