Select Page

7. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 4. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

slovenscina 7

MATEMATIKA

MATEMATIKA7- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat7 6.4.2020

mat7 7.4.2020

mat7 8.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

7.r -IZDELAJMO VENTILATOR

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEM – Wiederholung 7.4.2020

ŠPORT ZA SPROSTITEV

šsp

IZBIRNI PREDMET LES

RAZREDNA URA

RAP-ŠPORT

4.teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje od 6.4 do 10.4.2010

MPZ

Mladinski pevski zbor – 4. teden

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA