Select Page

7. razred_5. teden

NARAVOSLOVNI DAN – SOBOTA, 18. 4. 2020

Očiščevalna akcija

TEHNIŠKI DAN – ČETRTEK, 16. 4. 2020

Podnebne spremembe – Uvodna predstavitev za učence

Delovni list učencev 6. in 7. razredov

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 5. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

5. ŠPORT Atletika TEKI

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

slovenscina 7

MATEMATIKA

MATEMATIKA7- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat7 14.4.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEM – Wiedrholung – Rešitve 10.4.2020

NEM – FROHE OSTERN 10.4.2020

NEM – Wiederholung, Übungen 17. in 21..4.2020 (1)

ŠPORT ZA SPROSTITEV

IZBIRNI PREDMET LES

2. naloga OGL 7r 4. in 5. teden)

RAP-ŠPORT

5.teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4 – četrtek

MPZ

Mladinski pevski zbor – 5. teden

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Digitalna knjiga o koronavirusu

Digitalna knjiga o koronavirusu