Select Page

7. razred_7. teden

VARNO NA SPLETU

Preventiva za OŠ

LIKOVNA UMETNOST

Ocena_VP

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 7. razred – 7. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

NARAVOSLOVJE

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ŠPORT

7.ŠPORT Šaljive vaje in motivacija kolesarjenje

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7

SLOVENŠČINA

slovenscina 7

MATEMATIKA

MATEMATIKA7- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat7 4.5.2020

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT 7r – Kaj so gonila in kaj je prestavno razmerje

TIT 7r Ventilator

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEM – Die Schulsachen 5. in 8.5.2020

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠSP 7.r

IZBIRNI PREDMET LES

OGL Piščal

RAZREDNA URA

RAP-ŠPORT

7.teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP – Hrana in prehranjevanje 7. teden

MPZ

Mladinski pevski zbor – 7. teden

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

7. r Karierna orienatcija – Moja prva želja

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA