Select Page

8. razred_3. teden

LIKOVNA UMETNOST

Delo_doma_Kiparstvo_VP_8r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 8. razred – 3. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

ŠPORT

3. ŠPORT Vadba za športni karton

SLOVENŠČINA 1. SKUPINA

SLJ 8- 1(30. 3. 2020)

SLJ 8-1 (2. 4. 2020 in 3. 4. 2020)

SLOVENŠČINA 2. SKUPINA

slovenscina 8 2. skupina

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 8

MATEMATIKA

MATEMATIKA8- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat8-30.3.2020

mat8-31.3.2020

mat8-1.4.2020

mat8-2.4.2020

NEMŠČINA

NEMŠČINA 8

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

FIZIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic.

FIZ 8.r 3. teden RASTAVLJANJE SIL

FIZ 8r 3. teden Miselni vzorec

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

RAP-ŠPORT

3. teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

2.4.2020 – POSLANICA 2020