Select Page

8. razred

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST 6-9 razred

Delo_doma_Kiparstvo_VP_8r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 8. razred

GLASBENA UMETNOST 8. razred – 2. teden

GLASBENA UMETNOST 8. razred – 3. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

ZGO 8.

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

SLOVENŠČINA 1. SKUPINA

SLJ 8

SLJ 8-1.sk. (pet., 20. 3. 2020)

SLJ 8-1 (23. 3. 2020)

SLJ 8-1 (24. 3. in 26. 3. 2020)

SLJ 8-1 (27. 3. 2020)

DOD-DOP SLJ 8

SLJ 6, 7, 8, 9 ISP (26. 3. 2020)

SLJ 8- 1(30. 3. 2020)

SLOVENŠČINA 2. SKUPINA

slovenscina 8 2. skupina

slovenscina 8 2. skupina 23. 3. 2020

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 8

MATEMATIKA

MATEMATIKA8- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat8 16.3.2020

mat8 17.3.2020

mat8 18.3.2020

mat8 19.3.2020

mat8 23.3.2020

mat8 24.3.2020

mat8 25.3.2020

mat8 26.3.2020

mat8-30.3.2020

mat8-31.3.2020

Dodatni pouk: DOD – mat

DOD – mat 23.3.2020

DOD – mat 27.3.2020

NEMŠČINA

NEMŠČINA 8

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

FIZIKA

Sestavljanje sil- FIZIKA 8r

2. Naloga FIZIKA 8r

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic.

Rešitve DZ

Rešitve nalog

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

8.r MOTORJI IN STROJI

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

MPZ

Pesem za dober dan – besedilo

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor – 2. teden

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA