Select Page

8. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 8. razred – 4. in 5. teden

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

SLOVENŠČINA 1. SKUPINA

SLJ 8-1 (6. 4.-10. 4. 2020)

SLOVENŠČINA 2. SKUPINA

slovenscina 8 2. skupina

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 8

MATEMATIKA

MATEMATIKA8- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat8-6.4.2020

mat8-7.4.2020

mat8-8.4.2020

mat8-9.4.2020

NEMŠČINA

NEMŠČINA 8

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

FIZIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic.

FIZ 9r – DNOT SILE

FIZ 8.r – Naloga 4 PLOŠČINA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

4. teden TIT 8r Preverjanje znanja energija in motorji

IZBIRNI PREDMET PLES

IZBIRNI PREDMET PLES

RAP-ŠPORT

4.teden

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje od 6.4 do 10.4.2010

MPZ

Mladinski pevski zbor – 4. teden

BRALNI KLUB

ID Bralni klub 6., 7., 8. r

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA