Select Page

9. razred

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST 6-9 razred

Delo_doma_Kiparstvo_VP_9r

Primeri

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 9. razred

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

SLOVENŠČINA

SLJ 9

SLJ 9 (petek, 20. 3. 2020)

SLJ 9 (23. in 25. 3. 2020)

SLJ 9 (26. 3. 2020 in 27. 3. 2020)

SLJ 6, 7, 8, 9 ISP (26. 3. 2020)

SLJ 9 (30. 3. in 31. 3. 2020)

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 9

MATEMATIKA

MATEMATIKA9- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

MAT9 16.3.2020

MAT9 17.3.2020

MAT9 18.3.2020

MAT9 19.3.2020

MAT9 23.3.2020

MAT9 24.3.2020

MAT9 25.3.2020

MAT9 26.3.2020

mat9 30.3.2020

mat9 31.3.2020

Dodatni pouk: DOD – mat

DOD – mat 23.3.2020

DOD – mat 27.3.2020

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

FIZIKA

FIZIKA 9r – PONOVIMO IN UTRDIMO SNOV

Naloga2. ELEKTRIČNI TOK IN ELEKTRIČNI KROG

9.r 3 naloga Merjenje električnega toka pri zaporedni in vzporedni vezavi porabnikov

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic

OBDELAVA GRADIV KOVINE

NALOGA 1 OGK 0GK 9r

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

ezr9

ezr9 26.3.2020

ezr 31.3.2020

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

MPZ

Pesem za dober dan – besedilo

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor – 2. teden

Mladinski pevski zbor – 3. teden

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

9. r Karierna orientacija – vpis v srednje šole, svetovanje

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA