Select Page

9. razred_4. teden

NARAVOSLOVNI DAN – PETEK, 10. 4. 2020

Naravoslovni dan– 10. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

ŠPORT

4. ŠPORT Šport, zdravje in prosti čas

SLOVENŠČINA

SLJ 9 (6. 4.-10. 4. 2020)

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 9

MATEMATIKA

MATEMATIKA9- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat9 6.4.2020-rešitve

mat9 7.4.2020

mat9 8.4.2020

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

FIZIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic.

Fizika 9 4. teden – ELEKTRIČNA NAPETOST

OBDELAVA GRADIV KOVINE

Izdelek učenca Nena Špiclina

OGK – 9 4. in 5. teden

RAP-ŠPORT

4.teden

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

MPZ

Mladinski pevski zbor – 4. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

9. r Karierna orientacija – vpis v srednje šole, svetovanje

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA