Select Page

9. razred_5. teden

NARAVOSLOVNI DAN – SOBOTA, 18. 4. 2020

Očiščevalna akcija

TEHNIŠKI DAN – ČETRTEK, 16. 4. 2020

Podnebne spremembe – Uvodna predstavitev za učence

Delovni list učencev 8. in 9. razredov

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 9. razred – 5. in 6. teden

ŠPORT

5. ŠPORT Atletika TEKI

SLOVENŠČINA

SLJ 9 (14. 4.–17. 4. 2020)

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 9

MATEMATIKA

MATEMATIKA9- delo na daljavo

V primeru, da imate težave z dostopom v spletno učilnico, so vse naloge zbrane tukaj:

mat9 14.4.2020

BIOLOGIJA IN KEMIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/h

ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic: https://classroom.google.com/u/0/h

FIZIKA

Delo poteka preko Googlovih spletnih učilnic.

OBDELAVA GRADIV KOVINE

OGK – 9 4. in 5. teden

RAP-ŠPORT

5.teden

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

MPZ

Mladinski pevski zbor – 5. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

9. r Karierna orientacija – vpis v srednje šole, svetovanje

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Digitalna knjiga o koronavirusu

Digitalna knjiga o koronavirusu