Select Page

V sodobnem času in družbi je pomembno posebno pozornost namenjati tudi duševnemu zdravju. Zato smo na OŠ Miška Kranjca Velika Polana v tednu otroka dan dejavnosti namenili duševnemu zdravju in za učence pripravili raznolike dejavnosti za sproščanje, razvijanje socialne pismenosti, ustvarjanje in igro. Na razredni stopnji smo dan poimenovali »Dan zame, zate, za nas!«, na predmetni stopnji pa »Če ne veš, vprašaj!«. Dogajalo se je v sredo, 6. 10. 2021.

Učenci od 1. do 5. razreda so med drugim ustvarjali iz naravnih materialov in izdelali prav poseben hotel za žuželke. Pri tej dejavnosti smo sodelovali s socialnim podjetjem ZRIRAP Beltinci. Ga. Sabina je v svoji povratni informaciji zapisala »Bilo je lepo, pestro, videla sem, da je učencem bilo zanimivo. Opazila sem tudi, da je bila dobra ideja, da so skupaj izdelovali hotele, ne vsak svojega, saj so se tak učili sodelovati, so si pomagali, sodelovali kot skupina.«. Učenci razredne stopnje so prav tako sodelovali v delavnicah, kjer so pustili prosto pot domišljiji in se odpravili tudi na potovanje z balonom. Vsebina delavnic je bila pripravljena v sodelovanju z Družinskim centrom Pomurja.

Učenci 6. in 7. razreda so kreirali čisto nove poklice in se s pedagoginjo pogovarjali o poklicih prihodnosti.

Osmo in devetošolci so se z gostama iz ZD MS pogovarjali o zdravju in kaj lahko za zdrav način življenja naredijo sami. Na mnoga najstniška vprašanja pa so iskali odgovore skupaj z g. Jernejem Picljem iz Zavoda Mavrični bojevniki. Vsi trije gostje so pohvalili naše učence 8. in 9. razreda, saj so učenci postavili veliko zanimivih vprašanj in debatirali na ponujene odgovore.

Na dnevu dejavnosti smo čas namenili soustvarjanju varnega in spodbudnega okolja in krepitvi socialne pismenosti. Učenci vseh razredov so dobili tudi odgovorno nalogo, da sooblikujejo posledice kršitev šolskih pravil, kar bodo nadaljevali v okviru skupnosti učencev šole. Pri slednjih dejavnostih so učence vodile razredničarke in drugi strokovni delavci šole. Pozabili pa nismo niti na IGRO.

Zbrani vtisi učencev so pozitivni. V evalvacijah so zapisali, da so jim bile všeč igre, druženje s sošolci, izdelovanje hotela za žuželke, vaje sproščanja, kreiranje novih poklicev, iskanje načinov za boljše odnose v razredu, sodelovanje pri oblikovanju posledic za kršitve pravil, da niso potrebovali zvezkov, da so se pogovarjali o SVOJIH čustvih in težavah… in še in še… Želijo si več podobnih dejavnosti, tudi več sodelovanja gostujočih izvajalcev delavnic.

 

                                                                   Breda Vöröš, koordinatorica dneva dejavnosti