Select Page

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Šolske počitnice se iztekajo in je spet je tu – nov začetek z novimi pričakovanji, z novimi doživetji, cilji in željami.  Upamo in verjamemo, da ste se v počitnicah spočili, si nabrali pozitivne energije, predvsem pa poskrbeli za lastno varnost in zdravje. Ob vstopu v novo šolsko leto 2021/2022 je pomembno, da razumemo trenutno zdravstveno situacijo in da pedagoški proces izvajamo ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti vseh vključenih v zavod.

Podajamo INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAČETKOM POUKA in USMERITVE, NAVODILA za novo šolsko leto 2021–2022:

Prvi šolski dan je v sredo, 1. 9. 2021, s pričetkom ob 8.20 uri za učence od 2. do 9. razreda, učenci 1. razreda pridejo v šolo skupaj s starši ob 9. uri. Zbrali se bomo na šolskem dvorišču in v skladu z že veljavnimi navodili vstopili v šolo. Prvi šolski dan je za učence (razen prvošolcev) predviden do 12. ure. 

Organizirano bo kosilo, ki ga za prvi šolski dan prijavite starši do torka, 31. 8. 2021, do 9. ure zjutraj neposredno v šolski kuhinji na tel. št. 02 5735847. Prav tako bo organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Prvi razvoz učencev vozačev z avtobusom je ob 12.15, drugi ob 14.05 in tretji ob 14.55. Prvi šolski dan ni jutranjega varstva za učence.

Urniki pouka bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Celoten učno-vzgojni proces bomo zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvajali po modelu B. To pomeni, da bomo pri izvedbi dejavnosti upoštevali ukrepe Vlade RS, Okrožnice MIZŠ in priporočila NIJZ, ki se pogosto spreminjajo. Celoten načrt izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu z vsemi ukrepi bo objavljen na spletni strani šole.

Ključne informacije:

  • Vse dejavnosti učencev bodo v največji možni meri potekale mehurčkih, obvezno je razkuževanje rok, pogosto zračenje prostorov ter nošenje mask za vse zaposlene in učence, in sicer za učence od 1. do vključno 5. razreda samo v skupnih prostorih (pri pouku ne), za vse ostale učence pa tudi pri pouku.
  • Aktivnosti bodo v veliki meri potekale zunaj, prav tako se bodo prostori redno zračili, zato naj bodo oblačila učencev temu primerna.
  • Organizacija pouka ostaja enaka, in sicer 7.30 predura, ob 8.20 prva ura pouka. Učenci prihajajo v šolo ob 8.10 in vstopajo posamično po razredih od 9. razreda navzdol.
  • V šolo lahko pridejo samo zdravi učenci, učencem od 7. do 9. razreda bo omogočeno prostovoljno samotestiranje.
  • Na podlagi obvestila MIZŠ oz. Ministrstva za zdravje so od danes (30. 8. 2021) naprej testi za samotestiranje učencev na voljo v lekarnah. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so otroci rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Učencu trenutno pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih prevzamete v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja enkrat mesečno. NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.
  • Starši lahko vstopate v šolo samo s predhodno najavo ali na povabilo sodelavcev. Pri tem smo dolžni upoštevati veljavne odloke Vlade RS. V skladu z Odlokom Vlade RS (UR. L. RS, št. 132/21) je za vstop v prostore zavoda potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Izjema velja le za starše in druge osebe, ki prepeljejo in odpeljejo učence 1.-3. oz. 1.-5.razreda v jutranje varstvo in/ali OPB.

 

Spoštovani starši in učenci, novo šolsko leto nadaljujemo po modelu B-OŠ izobraževanja, upoštevaje zdravstveno-higienske ukrepe. Verjamemo, da je ob tem pomembno zavedanje vsakega izmed nas o danih razmerah in pri tem lastne odgovornosti za lastno zdravje in zdravje drugih okrog nas. Bodimo strpni in s pozitivnim pogledom usmerjeni v novo šolsko leto.

 

Ravnateljica zavoda Danijela Apatič s sodelavci