Select Page

Letos se je naša šola že četrtič pridružila vseslovenskemu projektu z nazivom Nacionalni mesec skupnega branja. Projekt se je pričel 8. 9., ko obeležujemo mednarodni dan pismenosti in zaključil 11. 10., ko se je zaključil tudi Teden otroka. V času trajanja projekta so se na šoli v sklopu pouka, v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranjega varstva zvrstili številni dogodki, ki so bili tako ali drugače povezani z branjem.

Osmi razred je pri pouku slovenščine bral pod brezami na šolskem dvorišču, skupaj z devetim razredom so razmišljali o pomembnosti branja, v sklopu Očesa besede sta nas obiskali dve mladinski pisateljici. Še več časa za branje je bilo namenjenega tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, kjer so učenci brali oziroma poslušali pravljice, se pogovarjali o vsebini in poustvarjali.

Ker pa je branje vrednota, s katero se srečujemo vsak dan, se bodo številne dejavnosti odvijale kar celo leto. Načrtujemo medgeneracijsko branje s stanovalci doma Danijela Halasa, v okviru jezikov bomo brali dodatno literaturo ter se pripravljali na različna tekmovanja in bralno značko. Nekateri učenci berejo tudi v prostem času, zato je na hodniku tudi letos izobešena tabela, v katero lahko vpisujejo avtorje in naslove knjig, ki so jim bile še posebej všeč ter tako priporočajo ostalim osnovnošolcem, da jih preberejo tudi sami.

Z vsakodnevnimi ali tedenskimi dejavnostmi branja bodo nadaljevali tudi učenci razredne stopnje in najmlajši otroci v vrtcu.

Namen vseh teh dejavnosti je motivirati otroke in učence, da bi čimvečkrat posegali po knjigah, ne samo tistih, ki so v sklopu pouka obvezne za domače branje, ampak tudi v prostem času.

Anita Markoja