Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Včeraj, 29. 1. 2021, smo bili okrog 14. ure seznanjeni z Okrožnico št. 6030-1/2021/18 ter dopolnitvijo te okrožnice o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021.  Predvidena sprememba odloka naj bi  v rdečih regijah dodatno omogočala  vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do 3. razreda v šoli od vključno 1. 2. 2021 dalje. Ob 20.23 (po sprejemu na izredni dopisni seji Vlade RS) smo prejeli Okrožnico Sprememba odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih št.  6030-1/2021/20, v kateri je navedeno, da je Vlada RS sprejela napovedano spremembo odloka, ki bo v kratkem objavljena v Uradnem listu. S tem so navedbe v okrožnici št. 6030-1/2021/18, ki smo jih prejeli istega dne popoldne, postale veljavne.

Iz navedenega izhaja, da JE V PONEDELJEK, 1. 2. 2021, POUK ZA UČENCE 1. TRILETJA V PROSTORIH ŠOLE. Na podlagi napovedane spremembe odloka smo urejali vse potrebno za ponedeljkovo odprtje šole (prehrana, prevoz, obveščanje zaposlenih, organizacija testiranja zaposlenih).

V ponedeljek, 1. 2. 2021, poteka POUK, JV in OPB v skladu z vsemi že podanimi navodili iz prejšnjega tedna. Natančnejše informacije boste starši prejeli s strani razredničark.

Še posebej pomembno je upoštevanje zdravstveno higienskih ukrepov, torej v največji možni meri upoštevanje medsebojne razdalje, nošenje obrazne maske, umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja ter odgovorno ravnanje v primeru pojava simptomov Covid-19 za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa – učence, starše, zaposlene. Z upoštevanjem navedenih ukrepov zaščitimo sebe in zmanjšujemo možnost za prenos okužbe. Za pravilno in dosledno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.

 V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci. Ob pojavu simptomov, značilnih za Covid-19, učenci ostanejo doma. Starši se nemudoma posvetujte z izbranim otrokovim zdravnikom-pediatrom in nas o tem obvestite.

Opravičujmo se vam za nevšečnosti zaradi sprememb, a nanje žal nimamo vpliva.

Lepo vas pozdravljamo.

                                                                                                                                   Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič