Select Page

Spoštovani starši in učenci!

 

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju Odlok. Odlok). Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno izvajanje omejitev gostinske dejavnosti, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje izvajanja javnih in kulturnih prireditev in kolektivno uresničevanje verske svobode.

V okrožnici pristojnega ministrstva so pojasnjene samo vsebine, ki se neposredno nanašajo na izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021. Do uveljavitve tega člena se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja dosedanji veljavni Odlok (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21).

Pouk se naprej izvaja v šoli po modelu B-OŠ izobraževanja. Osnovna preventivna zaščita je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje).   Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod bodisi na svojem sedežu ali na drugi lokaciji, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa. Prav tako velja pogoj PCT za vse osebe, ki se nahajajo v prostorih šole ali jo obiščejo. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost v zavodu.

Spremembe pri samotestiranju:

Od dne 15. 11. 2021 naprej opravijo samotestiranje vsi učenci osnovne šole, razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec prinese svoj test v šolo oziroma zavod. Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih. 

Učencem pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali starši ali zakoniti zastopniki pridobite v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Uporaba zaščitne maske:

Še naprej ostaja obvezna uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V skladu z novim odlokom pa ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je ustrezna zgolj kirurška maska ali maska tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

  1. a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  3. c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
  4. d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  5. e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  6. f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
  7. g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

Spremembe Odloka začnejo veljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021, razen določbe glede samotestiranja učencev, ki začne veljati 15. 11. 2021.

V upanju, da bomo z ukrepi na podlagi spremembe Odloka pri zajezitvi širjenja okužb s koronavirusom uspešni, vas lepo pozdravljam.

 

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič

6.11.2021 Ukrepi_Covid_11_2021