Select Page

Spoštovani starši!

Na podlagi Okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2021/21 – Dopisa Združenja za pediatrijo vam posredujemo dopis Združenja za pediatrijo – Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je namenjen vam staršem.

Lepo vas pozdravljamo.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič

1.2.2021 Dopis_za_starse