Select Page

Spoštovani starši!

Na podlagi prejete okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dne 4. 11. 2020 – Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo Vas obveščamo, da bo v skladu z navodili MIZŠ za učence in dijake s prebivališčem v občini organizirana priprava toplega obroka po predhodni prijavi in naslednjih določenih kriterijih za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Občina Velika Polana je izbrala OŠ Miška Kranjca Velika Polana za  organizirano pripravo toplega obroka. Starši  učence in dijake na topli obrok prijavite preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka se preveri v CEUVIZ.

Starši s prijavo toplega obroka za učence in dijake privolite, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

Učenci in dijaki, ki bi prav tako želeli topli obrok v času pouka na daljavo, in ne izpolnjujejo zgoraj navedenih kriterijev, poravnajo ceno toplega obroka v skladu z veljavnim cenikom šolske prehrane, v primeru, da bi tega želeli dobiti. Za tak obrok starši prav tako prijavite na spodaj navedeno telefonsko številko.

Prijavo učenca in dijaka na topel obrok starši sporočite na telefonsko številko šole:

02 573 58 40, in sicer DANES, 6. 11. 2020, do 15. URE.

Z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi s prevzemom toplega obroka učenca in dijaka vas bomo seznanili naknadno.

 

Lepo vas pozdravljam,

ravnateljica zavoda

Danijela Apatič