Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK), prav tako je v  Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

 • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje:

 • Higienski ukrepi (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) se izvajajo enako kot do sedaj; ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom.
 • Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
 • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Uporaba zaščitne maske še naprej ni obvezna za:

 • otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebam.

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odlok o ukinitvi karanten za osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2. Odlok je stopil v veljavo z 19. 2. 2022. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 prinaša spremembe za osebe, ki so bile z okuženo osebo v visokorizičnem stiku.

Spremembe, ki jih prinaša nov odlok Vlade RS z dnem 19. 2. 2022:

Osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 in osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z osebo s potrjeno okužbo, od sedaj naprej več ne prejmejo klica oz. obvestil s strani epidemiološke službe NIJZ. Oseba, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, obvesti svoje visoko tvegane kontakte, s katerimi je bila v stiku 48 ur pred pojavom prvih simptomov oziroma 48 ur pred potrjeno okužbo.

Oseba, ki je bila v visokorizičnem stiku z okuženo osebo, ni več napotena v karanteno. Priporoča se, da se v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi z virusom SARS-CoV-2 izogiba ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem. V tem času naj pozorno spremlja svoje zdravstveno stanje in naj ob pojavu simptomov ostane doma ter pokliče izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika. Tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, naj se v obdobju sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženo osebo testirajo na okužbo s SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom na eni izmed lokacij po Sloveniji, kjer opravljajo brezplačna testiranja, ali se doma samotestirajo.

Prehodno obdobje:

Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno 18. 2. 2022, se karantena ne prekine in velja do izteka, ne glede na spremembo odloka. Pridobitev Izjave o karanteni na domu bo za osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z okuženo osebo s SARS-CoV-2 pred 19. 2. 2022, omogočena do 24. 2. 2022.

 

Ukrepanje ob sumu okužbe pri otroku/učencu v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (NIJZ):

Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni Covid-19 v šoli, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec počaka starše v izolaciji. Osebe, ki so bile v stiku z njim, upoštevajo vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.). Starši otroka/učenca se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi znotraj VIZ niso potrebni. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestijo zavod (razrednika ali ravnateljico).

Vodstvo VIZ postopa skladno z navodili prepozna kontakte v obdobju kužnosti (stiki učenca/zaposlenega v VIZ z osebo s potrjeno okužbo v obdobju kužnosti: 2 dni pred pojavom simptomov do 10 dni po pojavu simptomov). Kontakte predstavljajo učenci in zaposleni pri vseh oblikah vzgoje in izobraževanja (v matičnem oddelku, jutranje varstvo itd.), obšolski dejavnosti in šolskem prevozu. Vodstvo VIZ o tem obvesti starše in zaposlene.  Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s Covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni Covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), učenec ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

 

Lepo vas pozdravljam,

ravnateljica zavoda

Danijela Apatič