Select Page

Spoštovani starši in učenci!

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22 z dne 4. 3. 2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremenjen odlok začne veljati v soboto, 5. 3. 2022.

Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa.

Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pa nošenje zaščitnih mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še naprej priporoča kot metodo za zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2.

Pri dejavnostih izven šolskih prostorov se upoštevajo ukrepi, ki veljajo na kraju izvedbe dejavnosti.

Vzgojno-izobraževalni zavodi se pri morebitnih novih zapletih ali pojavljanju znakov bolezni COVID-19 ravnajo po prenovljenih Navodilih vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim  domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (sprememba 18. 2. 2022), ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ukrepanje ob sumu okužbe pri otroku/učencu v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (NIJZ):

Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni Covid-19 v šoli/vrtcu, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec počaka starše v izolaciji. Osebe, ki so bile v stiku z njim, upoštevajo vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.). Starši otroka/učenca se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi znotraj VIZ niso potrebni. Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestijo zavod (razrednika ali ravnateljico).

Vodstvo VIZ postopa skladno z navodili – prepozna kontakte v obdobju kužnosti (stiki učenca/zaposlenega v VIZ z osebo s potrjeno okužbo v obdobju kužnosti: 2 dni pred pojavom simptomov do 10 dni po pojavu simptomov). Kontakte predstavljajo učenci in zaposleni pri vseh oblikah vzgoje in izobraževanja (v matičnem oddelku, jutranje varstvo itd.), obšolski dejavnosti in šolskem prevozu. Vodstvo VIZ o tem obvesti starše in zaposlene.  Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s Covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni Covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), učenec/otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Enak postopek odzivanja velja pri sumu ali ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 tudi za zaposlene v VIZ.

 

Lepo vas pozdravljam,

ravnateljica zavoda

Danijela Apatič