Select Page

Spoštovani starši,

Obveščam vas, da imamo v šoli po prejetih informacijah več potrjenih okužb z virusom SARSCoV-2. lz tega razloga so v karanteno napoteni 1., 2., 3., 6., 8. in 9. razred.

V nadaljevanju podajam navodila NIJZ (Navodila VIZ in DD ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu) o ukrepanju v primeru suma ali potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2 in obvestila o ravnanju staršev.

Natančnejša obrazložitev postopkov odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2:

 1. Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar se spremeni oblika pouka v pouk na daljavo. Vso nadaljnjo komunikacijo glede okužbe, to pomeni napotitev v karanteno na domu, izvede NIJZ.
 2. V nadaljnjem postopku je potrebno določiti obdobje kužnosti in prepoznati vse kontakte ali čim več le-teh, ki jih je pri vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno okužbo v času njene kužnosti.
  – Izračun obdobja kužnosti:Potrebno je pridobiti informacijo, kdaj je oseba s potrjeno okužbo razvila simptome. Obdobje kužnosti se prične 2 dni (48 ur) pred pojavom simptomov oz, znakov in traja 10 dni ali več po pojavu simptomov oz, znakov bolezni. V primeru, da je oseba asimptomatska in se je testirala samo s PCR, potrebujemo datum odvzema vzorca za PCR, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred odvzemom vzorca. V primeru, da je oseba asimptomatska in je pozitivna pri testiranju s HAGT ali pri samotestiranju, ter je pozitiven tudi njen potrditveni PCR, potrebujemo datum odvzema vzorca za HAGT ali samotestiranje. Obdobje kužnosti se šteje 2 dni pred odvzemom vzorca za HAGT ali samotestiranje.
  – Išče se kontakte, ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo v času njene kužnosti.
 3.  Po prepoznanih VRK (visoko rizičnih kontaktih) se določi izračun obdobja karantene na domu.
  – Za izračun obdobja karantene na domu za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, ugotovimo, kdaj so le-te imele zadnji Stik z osebo s potrjeno okužbo. Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene. Karantena na domu traja 10 dni. Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.
 4. Sledi posredovanje podatkov na NIJZ in spremljanje epidemiološke situacije znotraj zavoda. Na podlagi kriterijev se glede na stopnjevanje epidemiološke situacije sprotno obvešča NIJZ in pristojno ministrstvo.

Obvestila v zvezi s postopanjem staršev v primeru suma ali potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri učencu/otroku:

 • starši ob pojavu simptomov in sumu pojava okužbe otroka pustite doma in pokličete izbranega osebnega zdravnika — pediatra; v primeru pozitivnega samotestiranja/HAGT-testa oz. PCR-testa ažurno obvestite učitelja razrednika;
 • ob posredovanju informacije o sumu oz. potrjeni okužbi navedete datum pojava simptomov, saj je Od tega odvisen postopek ugotavljanja VRI< in določitev karantene;
 • starši nas v primeru napotitve razreda/oddelka v karanteno obvestite o IZJEMI O KARAN TENI ZA VAŠEGA OTROKA (to je, če je Otrok prebolevnik v obdobju, ki ni daljše od 6 mesecev ali je cepljen), saj v tem primeru ne bo napoten v karanteno, pouka pa opravlja z drugimi učenci na daljavo;
 • starše naprošamo, da poskrbite za upoštevanje karantenskih določil pri otroku, saj je spoštovanje karantene za zajezitev nadaljnjega širjenja okužbe nujno;
 • starši imate z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) pravico do odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene in v tem primeru odsotnosti z dela najpozneje v treh delovnih dneh Od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestite delodajalca.Staršem in mladostnikom so za vprašanja v zvezi s COVID-19 na NIJZ dostopni na: korona@niiz.si.

Lep pozdrav,

ravnateljica zavoda Danijela Apatič

Obvestilo staršem učencev OŠ Miška Kranjca Velika Polana-19.10.2021[112206]