Select Page

Spoštovani starši in učenci!

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 10. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 19. marca 2021. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo potekalo enako kot v tem tednu.

Vlada je na dopisni seji dne 11. 3. 2021 spremenila tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Novost, ki jo prinaša sprememba odloka je, da zaščitnih mask učencem, ki so starejši od 12 let, ni treba več nositi pri pouku športa. Priporočilo je, da se čim več pouka športa in drugih aktivnosti izvaja zunaj. Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole oz. od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse zaposlene v osnovnih šolah. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu oddelku. Zaščitna maska ni obvezna tudi za vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok –pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Kljub temu priporočamo, da vsi strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki za svojo varnost in zaščito ves čas uporabljajo zaščitno masko.

Izjema v skladu z navodili NIJZ so tudi otroci z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr. rak, cistična fibroza), za katere priporočamo uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom – pediatrom. Posebna presoja je potrebna tudi pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja), o čemer prav tako presoja osebni zdravnik otroka.

Obveščamo vas še, da je NIJZ posodobil Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

 

V tem tednu smo beležili izostanke učencev zaradi slabega počutja in drugi bolezenskih znakov. Naprošamo vas, da glede na epidemiološko situacijo zdravstveno stanje učencev jemljete resno in se posvetujete z otrokovim osebnim zdravnikom – pediatrom. V primeru izostanka vas naprošamo, da nam dosledno sporočate podatke, ki so v povezavi z morebitnim sumom ali okužbo s koronavirusom.

Vsi, tako učenci kot zaposleni, se zavedamo, da delo v pogojih, ki jih na podlagi zdravstveno-higienskih ukrepov moramo vzdrževati, niso enostavni in delo otežujejo. A primarna skrb vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa je v teh razmerah skrb za zdravje, ki je pogoj za to, da je šola odprta in pouk lahko poteka v šoli. Upoštevanje zaščitnih ukrepov, kot so umivanje rok, razkuževanje, držanje razdalje, zračenje prostorov, upoštevanje šolskih pravil in dosledna uporaba zaščitne maske, je način, da obvarujemo lastno zdravje in poskrbimo za zdravje drugih, tako v zavodu kot doma v družinah.

Želimo si, da nam, spoštovani starši, v skrbi za zdravje vašega otroka – našega učenca, pomagate na način, da otroku/om pojasnite pomen, namen in nujnost upoštevanja ukrepov.

Prav tako vas, spoštovani starši, naprošamo, da ob spremljanju otroka do in izpred šole uporabljate zaščitne maske ter da ne vstopate v prostore šole (z izjemo staršev otrok 1. razreda, ki prihajajo v JV, do garderobe).

Želimo si in upamo, da bo epidemiološka situacija kmalu dovoljevala sprostitev ukrepov in vrnitev v način življenja, ki smo ga imeli pred izbruhom epidemije. Do takrat pa vas prosimo za podporo in potrpljenje pri upoštevanju in izvajanju zaščitnih ukrepov.

 

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič