Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Do uveljavitve vsebinsko enakega novega odloka velja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20).

To pomeni, da se v skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) vzgojno-izobraževalno delo za vse učence še naprej izvaja na daljavo. Izjema so zavodi, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V želji in upanju, da s skupnim sodelovanjem, zaupanjem in medsebojno pomočjo premostimo obdobje izrednih razmer, predvsem pa, da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica zavoda:

Danijela Apatič