Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Zaradi slabe epidemiološke situacije v državi je v  skladu s sprejetimi ukrepi Vlade RS ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z namenom preprečitve širjenja virusa COVID-19 potekal v tednu od 19. do 23. 10. 2020 pouk za učence 1. do 5. razreda v šoli, za učence 6. do 9. razreda pa na daljavo. V tem času je bila v državi razglašena epidemija, prav tako se zaostrujejo ukrepi Vlade RS, ki vplivajo tudi na izvajanje vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela v zavodu. V naslednjem tednu so jesenske počitnice. Naprošamo vas, da zaradi dnevnega spreminjanja situacije spremljate medije, predvsem pa obvestila na šolski spletni strani.

Informacije o tem, kako bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo po jesenskih počitnicah, torej od 2. 11. 2020 naprej, bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Na podlagi trenutno slabega epidemiološkega stanja v zvezi s širjenjem in porastom okužb s korona virusom obstaja velika verjetnost, da se bo pouk na daljavo v mesecu novembru po jesenskih počitnicah nadaljeval. V primeru aktivacije modela D-OŠ, ki predvideva pouka na daljavo za učence vseh razredov, podajamo nekaj pomembnih informacij v zvezi s samim izvajanje pouka na daljavo:

 • pouk na daljavo bo za učence 6.-9. razreda naprej potekal po reorganiziranem urniku,
 • pouk na daljavo za učence 4.-9. razreda (v kolikor se bo v nadaljnje izvajal), torej podajanje učne snovi in komunikacija med učitelji ter učenci, bo potekal preko Arnesovih spletnih učilnic,
 • komunikacija pouka na daljavo za učence 1.-3. razreda bo potekala preko elektronskih naslovov staršev,
 • učenci sledijo pouku z uporabo IKT (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon – možno spremljanje videokonference),
 • v času izvajanja pouka na daljavo morajo biti učenci odzivni po reorganiziranem urniku, ki so ga prejeli, ažurno, sprotno in v skladu z navodili učiteljev opravljati zadolžitve, oddajati naloge,
 • v času izvajanja pouka na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo; v kolikor se učenec na naloge ne odziva, se ne vključuje na napovedane videokonference in ne posreduje zahtevanih dokazov o opravljenih nalogah, razrednik vzpostavi stik z učencem, s starši in poskuša ugotoviti ter odpraviti razlog; v kolikor se v nadaljnje učenec ne odziva, se šteje kot kršitev in se postopa v skladu s Pravili šolskega reda (neopravičena ura),
 • starši v primeru tehničnih težav pisno opravičijo učenčevo neodzivnost razredniku, prav tako pisno razredniku sporočijo v primeru učenčeve bolezni,
 • v kolikor imajo učenci pri delu na daljavo težave z učno snovjo, se obrnejo na učitelja posameznega predmeta, v primeru težav z IKT kontaktirajo razrednika;
 • učitelji bodo navodila za delo posameznih učnih ur predmeta posredovali dan pred izvedbo pouka predmeta ali zjutraj na dan pouka po urniku,
 • učitelji se bodo pri pouku na daljavo osredotočili na doseganje temeljnih ciljev, izbrali cilje in vsebine, primernejše za izvedbo pouka na daljavo, ter časovno uravnotežili obseg učne snovi,
 • za učence s posebnimi potrebami se bodo izvajale ure učne pomoči in ure za premagovanje ovir in primanjkljajev na posameznem področju v skladu z dodeljenimi urami po dogovoru z učitelji izvajalci,
 • za pomoč učencem z učnimi težavami pri posameznih predmetih bo organizirana skupina učiteljev, ki bo učencem v skladu z dogovorom nudila pomoč pri razlagah in opravljanju nalog,
 • govorilne ure za starše potekajo na daljavo, preko e-pošte ali po telefonu.

V primeru, da učenci za delo na daljavo ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za pouk na daljavo, šola zagotavlja v skladu z zmožnostmi določeno število prenosnih računalnikov za izposojo. O nujni potrebi nas obvestite na telefonsko številko 02 5735840 ali 041 883 739.

Učenci 6.-9. razreda so bili obveščeni, da prevzamejo učna gradiva in druge stvari (športna oprema, copati …) iz šolskih omaric tudi danes, 23. 10. 2020, od 14. do 15. ure. V šolo vstopajo posamično ob upoštevanju varnostno-higienskih ukrepov (obvezna obrazna maska, razkuževanje).

Sprotno vas bomo obveščali o spremembah ukrepov Vlade RS, ki bodo v skladu z navodili MIZŠ, ZRSŠ ter NIJZ opredeljevali način in potek vzgojno-izobraževalnega dela po jesenskih počitnicah.

Zahvaljujemo se vam, spoštovani starši, za razumevanje, pomoč in podporo.

Učencem želimo prijetne, sproščujoče, predvsem pa zdrave počitnice.

Lepo vas pozdravljamo.

Ravnateljica zavoda:

Danijela Apatič