Select Page

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi včeraj, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov, lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem soglasju občine, v kateri delujejo. Še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Vrtec Velika Polana tako ostaja odprt za nujno varstvo.

Kot smo vas že obvestili je v  Občini Velika Polana organizirana priprava toplega obroka za učence in dijake, občane Občine Velika Polana, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo (v skladu s kriteriji za upravičenost brezplačnega obroka). Starši  lahko učence in dijake na topli obrok še vedno prijavite preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

Prav tako lahko starši prijavite topel obrok tudi za učence in dijake, ki ne izpolnjujejo kriterijev (subvencionirana prehrana). V tem primeru poravnate ceno toplega obroka v skladu z veljavnim cenikom šolske prehrane.

Tople obroke se dnevno dostavi na naslov učenca/dijaka.

Ponovno vas obveščamo, da v primeru, da učenci za delo na daljavo ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, šola zagotavlja v skladu z zmožnostmi določeno število prenosnih in tabličnih računalnikov za izposojo. Še vedno je na razpolago nekaj računalnikov. O nujni potrebi nas obvestite na telefonsko številko 02 5735840 ali 041 883 739, da se dogovorimo glede prevzema IKT-opreme.

V upanju na čimprejšnjo umiritev epidemiološke situacije in v želji, da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič