Select Page

Dandanes, še posebej v času pandemije, si ne znamo predstavljati dneva brez uporabe sodobnih elektronskih naprav. S tem namenom, da pri učencih še posebej poudarimo pomen pisanja z roko, smo se odločili sodelovati v projektu Teden pisanja z roko 2022, ki zaradi trenutnih razmer ni trajal le v času od 17. 1. do 21. 1. 2022, ampak je podaljšan do 11. 2. 2022.

Spretnost pisanja razvijamo z vajo. Naša pisava razkriva veliko zanimivih dejstev tudi o nas samih. Namen sodelovanja je bil ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, spodbujati le-to, ozavestiti, da so sporočila napisana na roko, bolj osebna, s tem izražamo tudi več spoštovanja in naklonjenosti do naslovnika.

Pri letošnjem pisanju smo se osredotočili na prednosti pisanja z roko, vsak od nas pa je na svoj način izrazil svoje misli, zakaj se nam zdi pomembno, da znamo pisati z roko in kaj nam to omogoča.

V pisanje so se vključili vsi učenci od 1. do 9. razreda, zaposleni v našem zavodu, k povabilu za sodelovanje pa so se odzvali tudi stanovalci in zaposleni Doma Danijela Halasa V. Polana ter predstavnica Občine Velika Polana.

Nastali so zanimivi zapisi, ki smo jih razstavili v osrednjem skupnem prostoru, na panojih pred učilnicami ter na tablah v učilnicah.