šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Podatki o šoli

Ravnateljica zavoda: Danijela Apatič; e-pošta: danijela.apatic@os-velikapolana.si; telefon: 02-573-58-42

Poslovna sekretarka: Helena Brunec; e-pošta: o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si; telefon: 02-573-58-40
Pedagoginja: Mirjam Törnar; e-pošta: mirjam.tornar@os-velikapolana.si; telefon: 02-573-58-43
Inkluzivna pedagoginja: Breda Vöröš; breda.voros@os-velikapolana.si
Vodja šolske prehrane: Suzana Kotnjek; e-pošta: suzana.kotnjek@os-velikapolana.si

Ustanovitelj OŠ Miška Kranjca: Občina Velika Polana
Šolski okoliš: Brezovica, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana

Ostali zaposleni:

Kuharji: Kristjan Hozjan, Irena Lopert
Snažilci: Matejka Hozjan, Ciril Žerdin, Cecilija Žerdin, Irena Lopert

Telefonske številke:
ravnateljstvo: 02-573-58-42
tajništvo: 02-573-58-40
svetovalna služba: 02-573-58-43
faks: 02-573-58-48
e-mail: o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si
spletna stran šole: http://os-velikapolana.si
podračun šole: 01 387-603-06-85-975 (UJP M. Sobota)
identifikacijska številka: SI29619904
Naslov: Velika Polana 215b, 9225 Velika Polana

Dostopnost