Zaposleni

UČITELJI

Razred

Učitelj/razrednik

Poučuje predmete

 1.

Sanja Šimonka

Raz. pouk

 2.

Bernarda Žalik

Raz. pouk

 3.

Natalija Šimon

Raz. pouk

 4.

Suzana Šajnovič

Raz. pouk

 5.

Andreja Kavaš

Raz. pouk

 7.

Lidija Smej

MAT, ROID

Vesna Njenjić

TJA, SLJ

Vanja Švec

ZGO, GEO, DDKE
 6.

Suzana Kotnjek

NAR, GOS, BIO, KEM

 9.

Anton Marton

ŠPO

Sandra  Hanžič

GUM, OPZ, MPZ

Tilen Matej Červek

LUM

Jasna Cigut

  vzgojiteljica v 1. razredu

 8.

Mateja Sukič Kuzma

TJA

Alenka Mejaš

TJN, KNJ

Valerija Dravec Donša

SLJ

Vlado Žalik

 FIZ, TIT

Breda Vöröš

ISP, DSP

Mirjam Törnar

svetovalno delo

Helena Skarlovnik Casar

OPB

Zdenko Temlin

MAT, RAČ

Tjaša Žalig

RaP

Lara Puhan (nadomešča Jelko Horvat)

POŠ