šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Pravila

Vodja šolske prehrane: Suzana Kotnjek

Kuharja: Kristjan Hozjan in Irena Lopert

Učenci bodo deležni dopoldanske malice, lahko pa naročijo tudi zajtrk, popoldansko malico in kosilo.

Na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša:

  • cena dopoldanske malice 0,90 EUR;
  • dodatna subvencija v višini vrednosti malice;
  • subvencija za kosilo v višini vrednosti kosila.

Dnevne cene ostalih obrokov šolske prehrane so:

  • zajtrk – 0,46 EUR
  • popoldanska malica – 0,46 EUR
  • kosilo (1. – 4. razred) – 2,20 EUR
  • kosilo (5. – 9. razred) – 2,40 EUR

    Nova pravila šolske prehrane so v postopku sprejemanja in usklajevanja zaradi sprejetega novega Zakona o šolski prehrani (ZŠol-Pre1) , ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28.12.2012.

Pravila šolske prehrane so objavljena na spletni strani zavoda in  izobešena na oglasni deski. Obroke šolske prehrane je potrebno prijaviti v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

V primeru odsotnosti učenca je potrebno obroke odjaviti.
Če bo odjava obrokov sporočena v tajništvu do 13. ure, velja z naslednjim dnem oz. z dnem, ki ga je določila oseba, ki je odjavo podala.
Če odjave obrokov ne bo, se plača cela cena malice (0,90 EUR) in kosila (2,20 EUR ali 2,40 EUR.)

Za učence v okviru Sheme šolskega sadja pripravljamo tudi  sadne dneve, ko dobijo sezonsko sadje in pa tudi eko malice. V tem šolskem letu bomo izvedli tudi dejavnosti, ki bodo spodbujale zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja

Dostopnost