šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/2017, 18/21) in na podlagi 6. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velika Polana, sprejetega na 20. izredni seji dne, 16. 5. 2013, Vas obveščamo, da bo vpis novincev v Vrtec Velika Polana za šolsko leto 2024/2025 potekal:

  • v sredo, 20. 3. 2024, od 12.00 do 15.00 ure in
  • v četrtek, 21. 3. 2024, od 13.00 do 17.00 ure.

V vrtec vključujemo predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo. Otroke vpisujemo in sprejemamo v vrtec celo šolsko leto na osnovi prostih mest.

Vpis bo potekal v pisarni svetovalne delavke (šola, 1. nadstropje zraven tajništva). Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca oz. jo dobite in izpolnite na samem vpisu. Za vpis potrebujete EMŠO otroka in staršev oz. zakonitih zastopnikov (osebni dokument) ter davčno številko staršev oz. zakonitih zastopnikov. Ob vpisu potrebujemo podpis obeh staršev.

V primeru, da Vam noben naveden termin ne ustreza, prosim pokličite na telefonsko številko: 02 573 58 43 (pedagoginja) in dogovorili se bomo za nov termin.

Pedagoginja:  Mirjam Törnar                

Ravnateljica zavoda: Danijela Apatič                                          

Dostopnost